beats by dre cheap

«Allahovo spominjanje vas»

Kada vjernik spominje Allaha, dž.š., i Allah, dž.š., njega spominje. Allahovo, dž.š., spominjanje nas veće je od našeg, kao što se veli u ajetu: „Allahovo spominjanje vas veće je od vašeg spominjanja Njega.“  Zato nas On podstiče da Ga se sjećamo i spominjemo: „Sjećajte se vi Mene, i Ja ću se vas sjetiti, i zahvaljujte Mi, i na blagodatima Mojim nemojte neblagodarni biti!“ U hadisi kudsijji Allah, dž.š., je rekao: „Ko Me spomene u sebi i Ja njega spomenem u Sebi, a ko Me spomene u društvu i Ja njega spomenem u još boljem društvu od toga.“ Allahovo spominjanje nas je ustvari Njegovo blagosiljanje kojemu se pridružuju još i meleki. U Kur'anu je rečeno: „On vas blagosilja a i meleki Njegovi, da bi vas iz tmina na svjetlo izveo – On je prema vjernicima Milostiv.“
Imami Kurtubi u svom tefsiru, u vei s ovim ajetom kaže: „To je jedna od najvećih Allahovih blagodati koje je podario ovom ummetu. To je ujedno dokaz prednosti ovoga ummeta nad drugim ummetima suglasno riječima: „Vi ste narod najbolji od svih koji se ikad pojavio.“ Allahovo blagosiljanje čovjeka je Njegova milost i bereket na njega, a blagosiljanje meleka je njihova dova i molenje oprosta za čovjeka, shodno riječima Uzvišenog: „i mole se da budu oprošteni grijesi vjernicima.“ ,

Lijepe DOVE
http://lijepedove.blogger.ba
18/02/2007 22:45