beats by dre cheap

Dova za muslimana u njegovu odsustvu

Od Safvana, tj. Ibn Abdullaha ibn Safvana, koji je bio oženjen sa Umm Derda, se prenosi sljedeće:
Došao sam u Šam pa sam otišao kod Ebu Derdaa, njegovoj kući, no nisam našao njega, već samo njegovu suprugu Umm Derda. Ona me je upitala:
- Hoćeš li ove godine ići na hadž? - i ja sam rekao da hoću.
- Moli nam od Allaha dobro - kazala je ona - jer je Vjerovjesnik, s.a.v.s., govorio:
"Dova koju čovjek musliman uputi za svoga brata u njegovu odsustvu, bit će uslišana. Kod njegove glave po zaduženju ima jedan melek pa kad god on uputi dovu za svoga brata, taj zaduženi melek rekne: Amin, i tebi isto tako!"
Potom sam otišao na trg i tu susreo Ebu Derdaa, pa mi je i on ponovio isto rekavši da to prenosi od Vjerovjesnika, a.s.

Lijepe DOVE
http://lijepedove.blogger.ba
03/02/2007 19:57