beats by dre cheap

Kako su se neki istaknuli u spominjanju Allaha....

Ima ljudi koji su se istaknuli u spominjanju Allaha dž.š., toliko puta dnevno bi spominjali Allaha, dž.š., da je to nama nepojmljivo, cifre su veeelike...to su bila spominjanja prilikom svakog udisaja.

Koliko samo mi uprazno pričamo?
Koliko samo besmislica govorimo?
A koliko vremena provodimo u zikru?
I koje vrijeme smo odredili za zikr?

Buhari bilježi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., o onima koji spominju Allaha, dž.š., rekao: "Primjer onoga ko spominje Allaha, dž.š., i onoga ko Ga ne spominje je kao primjer živog i mrtvog." Oni koji ne spominju Allaha, dž.š., mrtvi su - jedu, piju., pjevaju, provode se, vesele i banče, ali: "Mrtvi su, nisu živi i ne znaju kad će biti oživljeni." (En-Nahl, 21)
Istinski je mrtvac onaj koji nije živio u vjeri, s Kur'anom, džamijom, u pokornosti Allahu, dž.š.. Istinski mrtvac je onaj koji dozvolio da ga obasja svjetlo Allahovog Poslanika, s.a.v.s.
Istinski je mrtvac onaj ko nije shvatio suštinu života:
"Zar je onaj koji je bio u zabludi, a kome smo Mi dali život i svjetlo pomoću kojeg se medju ljudima kreće, kao onaj koji je u tminama iz kojih ne izlazi?" (El-En'am, 122)
Istinske su tmine griješenja, tmine strasti i tmine udaljenosti od Allaha, dž.š.
Muslim u svom Sahihu bilježi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Da kažem :'Slavljen neka je Allaha, hvala Allahu, nema boga osim Allaha, Allah je Najveći', draže mi je od svega što Sunce obasjava." U drugom predanju stoji: "Od svega nad čim Sunce izlazi."

Dobiti dunjaluk je lahko... zlato i srebro su jeftini... dan u kojem nisi činio dobra djela potpuno je bezvrijedan.
Riječi: "Slavljen neka je Allah, hvala Allahu, Allah je Najveći", draže su Allahovom Poslaniku, s.a.v.s, od svega što sunce obasjava i nad čim zalazi.
Tirmizi bilježi predanje s vjerodostojnim lancem prenosilaca u kojem stoji da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Ko kaže: 'Slavljen neka je Allah Veličanstveni, i NJemu hvala', zbog toh riječi mu se zasadi palma u Džennetu.'"
Razmisli malo, koliko dnevno izgubimo palmi?

"Zato nastoji zaslužiti kuću čiji će rizničar Ridvan biti,
Ahmed komšija, a koju će Milostivi za tebe sagraditi.
Njeni dvori od zlata su, zemlja od miska,
a miomirisno bilje njene bašče će krasiti."


Ibn Kajjim, Allah mu se smilovao, rekao je: "Allahov Poslanik, s.a.v.s., neprestano je spominjao Allaha, dž.š., svaki njegov udisaj bio je spomen Allaha, dž.š., njegove riječi i djela bili su spomen Allaha, dž.š." Spominjao je svoga Gospodara i danju i noću i njegovo srce neprestano je bilo vezano za Allaha, dž.š., pa makar bio u društvu ljudi:
"Reci: 'Klanjanje moje, i obredi moji, i život moj, i smrt moja, doista su posvećeni Allahu, Gospodaru svjetova.'" (El-En'am, 162)

MIsli Allahovog Poslanika, s.a.v.s., neprestano su bile s Allahom, dž.š., i njegova odlika je bila da njegovo srce nikada nije spavalo. Kada bi noću zaspao njegovo srce nije spavalo, a kada smo mi u pitanju naša srca zajedno spavaju s nama.

U Sahihu se bilježi predanje u kojem stoji da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., jedne prilike ustao klanjati sabah namaz i kada mu je pripremljena voda za abdest rekao je: "Aiša, moje oči spavaju ali moje srce nikada ne spava." Ovo je bila odlika samo Allahovog Poslanika, s.a.v.s., da njegovo srce ne spava bez obzira da li su oči spavale.

"Oči su zaspale osim kod rijetkih
iz kojih suze teku i jastuke kvase."


Allahov Poslanik, s.a.v.s., neprestano je spominjao Allaha, dž.š.,a  muslimani su dužni da se povode za njim.

A kakvo je naše današnje stanje. Zapitajmo sami sebe... Kada dove činimo... da li nam je jezik uvijek vlažan od spominjanja Allaha, zahvaljivanja Mu i traženja oprosta ili točinimo u posebnim prilikama, za ramazan, bajrame ili kada nam je nesto potrebno, kada se nalazimo u nekoj teškoj situaciji??Zapitajmo se!!!???

Lijepe DOVE
http://lijepedove.blogger.ba
11/10/2009 23:25