Lijepe DOVE

Esselamu alejkum i dobrodošli na moj blog

12.09.2007.

Dova i kader

Ovdje nailazimo na jedno poznato pitanje: Ako je stvar za koju se čini dova bila predodredjena, ona bi se desila molio se čovjek za nju ili ne, a ako nije bila predodredjena, ne bi se dogodila bez obzira da li je neko činio dovu za nju ili nije.

     Jedna grupa ljudi je pomislila da je ovo pitanje opravdano pa su ostavili dovu smatrajući da nema koristi od nje. Oni su - pored očitog neznanja i stranputice - kontradiktorni. Kada bi ovo pravilo bilo ispravno, svi uzroci bi bili ništavni. Njima možemo reći:

  - Sitost i napojenost su ti predodredjeni i, prema tome, to se mora desiti jeo ti ili ne. A da ti nisu predodredjeni, ne bi se desili bez obzira na to da li si jeo ili ne.

  - Ako ti je bilo sudjeno da imaš dijete, to bi se dogodilo spavao ti sa ženom ili ne. A ako ti to nije sudjeno, onda nema potrebe za ženidbom. Kakav je ovo apsurd!!!

     Zar ovako nešto može reći pametno ljudsko biće? Čak i nerazumne životinje izvršavaju stvari od kojih im zavisi opstanak i život. I životinje su razumnije od ovakvih ljudi koji su poput stoke ili su u još većoj zabludi.

     Neki su pokušali da budu pametniji pa su rekli: Zanimanje dovom je samo jedna vrsta ibadeta zbog kojeg Allah nagradjuje onog ko čini dovu koja, ustvari, nema pravog uticaja na željenu stvar. Kod ovog pametnjakovića nema razlike izmedju činjenja dove i ustezanja od nje srcem i jezikom. U oba slučaja se želja ispunjava. Rezultat dove je kod njih kao rezultat šutanja, bez razlike.

     Druga grupa, očigledno pametnija od ove, smatra da je dova običan znak koji je Allah postavio kao pokazatelj da je dova primljena. Tako se može reći da je crni hladan oblak u zimskom dobu siguran znak da pada kiša. Oni smatraju da postoji slična korelacija izmedju dobrih djela i nagrada; nevjerovanja i nedjela, sa jedne strane, i kazne, sa druge strane. To su samo pokazatelji nagrade ili kazne, a ne njihovi uzroci. Tako, po njima, lomljenje nije uzrok prijelomu, vatra požaru, smrtni udarac smrti... Ovo nipošto nisu uzroci i nemaju nikakve veze sa posljedicama. Tu se radi samo o slučajnom spoju, a ne o uzročnim vezama. Ova shvatanja su oprečna prirodnom i logičkom poretku činjenica. Suprotna su shvatanja zdravih i pametnih ljudi; štaviše, njima ih samo mogu nasmijati.

     Istina leži u trećoj stvari koju onaj koji postavlja pitanje nije spomenuo, a to je da se sudbina odvija zbog nekih uzroka, a jedan od tih uzroka je dova. Rezultat dove nije nastao sam po sebi već zahvaljujući njoj. Kada čovjek učini dovu, rezultat se dogodi, a kada ne preduzme taj korak, nema ni rezultata. Na ovaj način su sitost i napojenost uvjetovani jelom i pićem, a rodjenje djeteta intimnim odnosom izmedju supružnika. Tako je i sijanje uzrok rasta žita; klanje uzrok smrti životinje... Dobra djela su uzrok ulaska u Džennet, a loša uzrok ulaska u Džehennem. Ovakva podjela je ispravna. Na to onaj koji pita nije bio upućen niti je s time bio upoznat. Prema tome, dova je veoma značajan uzrok. Ako znamo da je dogadjanje onog za što se čovjek moli vezano za dovu , ne može reći da nema koristi od dove, kao što se ne može reći da nema koristi od jela, pića i ostalih aktivnosti i pokreta.  Ništa nije djelotvornije od dove i nema efikasnijeg načina za postizanje cilja.

    Ashabi su najbolje od cijelog ummeta poznavali Allaha i Njegovog Poslanika i bili su najupućeniji u vjeru. Zbog toga su se najviše pridržavali ovog uzroka i poštovali njegova pravila. 'Umer, r.a., je u dovi tražio pomoć protiv neprijatelja. To je bio njegov najjači adut. Svojim vojnicima je govorio: "Vi ne pobjedjujete zbog brojnosti već zahvaljujući pomoći s neba." Jednom prilikom je rekao: "Mene ne brine da li će mi dova biti primljena već me brine sama dova. Kada sam nadahnut dobrom dovom, uslišenje dolazi sa njom." Jedan pjesnik je ovu misao uvrstio u stihove:

Da ne želiš da mi daš ono što tražim i priželjkujem

iz Tvoje riznice, ne bi me nadahnuo da tražim.

    Kome se omogući da učini dovu, njemu će ta dova biti primljena, jer Uzvišeni Allah kaže: "Zovite Me, i Ja ću se, zaista, odazvati" (Gafir, 60); "A kada te robovi Moji za Mene uputaju, Ja sam, sigurno, blizu..." (El-Beqare, 186)

    Ibn Madže u Sunenu bilježi hadis Ebu Hurejrea da je Božiji Poslanik s.a.v.s. rekao: "Ko ne moli Allaha, On se ljuti na njega." Ovdje vidimo da Allahovo zadovoljstvo potiče od dova i pokornosti Njemu. A nema veće blagodati od Njegovog zadovoljstva, kao što nema većeg nedjela od izazivanja Njegove srdžbe. 

    Logika, tradicija, priroda i iskustvo raznih naroda i vjera nam govori da su približavanje, dobročinstvo i ljubaznost prema Njegovim stvorenjima - uzroci svakog dobra, a da suprotni postupci prizivaju svako zlo i nedaću. Ništa ne može privući Allahove blagodai i odagnati znakove Njegove srdžbe kao dobročinstvo, približavanje Allahu i lijepo postupanje s Njegovim stvorenjima.

    Uzvišeni Allah u Svojoj Knjizi izmedju sticanja dobara i doživljavanja radosti na ovom i budućem svijetu stavlja uzročno-posledičnu vezu. Ovakvih primjera u Kur'anu imamo oko hiljadu.

    U nekim slučajevima se univerzalna činjenica i vjerska odredba veže za sebi odgovarajući rezultat i osobinu:

I pošto su oni bahato odbili da se okane onoga što im se zabranjivalo, Mi smo im rekli: "Postanite majmuni prezreni!"  (El-A'raf, 166)

"A kad izazvaše Naš gnjev, Mi ih kaznismo i sve ih potopismo" (Zuhruf, 55)

"Kradljivcu i kradljivici odsijecite ruke njihove" (El-Maida, 38)

"Muslimanima i muslimankama, i vjernicima i vjernicama, i poslušnim muškarcima i poslušnim ženama, i iskrenim muškarcima i iskrenim ženama, i strpljivim muškarcima i strpljivim ženama, i poniznim muškarcima i poniznim ženama, i muškarcima koji dijele zekat i ženama koje dijele zekat i muškarcima koji poste i ženama koje poste, i muškarcima koji o svojim stidnim mjestima vode brigu i ženama koje o svojim stidnim mjestima vode brigu, i muškarcima koji cesto spominju Allaha i ženama koje cesto spominju Allaha - Allah je, doista, za sve njih oprost i veliku nagradu pripremio." (El-Ahzab, 35)

U nekim slučajevima ove stvari se stavljaju u uzročno-posljedičnu vezu, kao što vidimo u ajetima:

"...ako se budete Allaha bojali, On æe vam sposobnost darovati pa æete istinu od neistine moæi rastaviti i preko ružnih postupaka vaših će preći i oprostiti vam." (El-Anfal. 29)

"A da se Pravog puta drže, Mi bismo ih vodom obilnom pojili..." (El-Džinn, 16)

"Ali ako se oni budu pokajali i molitvu obavljali i zekat davali, braæa su vam po vjeri. - A Mi dokaze objašnjavamo ljudima koji razumiju" (Et-Tevba, 11)

U nekim slučajevima se ovim vjerskim činjenicama združuje čestica lam koja služi za objašnjenje:

"..da bi oni o rijecima njezinim razmislili i da bi oni koji su razumom obdareni pouku primili." (Sad, 29)

"... da budete svjedoci protiv ostalih ljudi, i da poslanik bude protiv vas svjedok." (El-Beqare, 143)

Nekada ih nalazimo uz česticu "kej" koja ima isti smisao kao i prethodna čestica:

 "...da ne bi prelazilo iz ruku u ruke bogataša vaših..." (El-Hašr, 7)

Nekada ih prati uzročna čestica "ba" :

"Zbog djela ruku vaših!" (Ali 'Imran,182)

"...zato što su nevjernici bili" (Junus, 4)

"...zbog onoga što su zaradili" (Em'am, 129; El-A'raf, 96; Et-Tevba, 82, 95; Junus, 8; Hidžr, 84);

"...zato što u u Allahove dokaze ne vjeruju..." (Ali'Imran, 112).

Nekada se ovo izražava kroz akuzativ (oznaku) uzroka ili svrhe koji je izražen ili skriven:

"...onda jednog muškarca i dvije žene, koje prihvaæate kao svjedoke; ako jedna od njih dvije zaboravi, neka je druga podsjeti." (El-Beqare, 282)

"...zato da na Sudnjem danu ne reknete: "Mi o ovome ništa nismo znali." (El-A'raf, 172)

"...i zato da ne kažete: "Knjiga je objavljena dvjema vjeroispovijestima prije nas..." (El-E'nam, 156) - tj. iz bojazni da to ne kažete.

Nekada se upotrebaljava uzročna čestica "fa" :

"...ali mu oni nisu povjerovali, vec su je zaklali - i Gospodar njihov ih je zbog grijeha njihovih uništio i do posljednjeg istrijebio." (Eš-Šems, 14)

"...i protiv poslanika Gospodara svoga su se dizali, pa ih je On ne može biti teže kaznio." (El-Haqqa, 10)

"...i njih dvojica su lažljivcima proglasili, pa su zato uništeni bili." (El-Mu'minun, 38)

U nekim slučajevima nalazimo česticu lemima koja ukazuje na posljedicu:

"A kad izazvaše Naš gnjev, Mi ih kaznismo..." (Zuhruf, 55)

Nekada, pak, nalazimo česticu "inne" (zaista):

"Oni su se strudili da što više dobra učine..." (El-Enbija', 90)

"To bijahu opaki ljudi, pa ih sve potopismo." (El-Enbija', 77)

Upotrebljava se i čestica "lev la" koja služi za povezivanje sintagmi:

 "...i da nije bio jedan od onih koji Allaha hvale, sigurno bi ostao u utrobi njenoj do Dana kad ce svi biti oživljeni..." (Es-Saffat, 143,144),

kao i čestica "lev" koja ukazuje na uvijet:

"A kada bi im oni onako kako im se savjetuje postupali, bilo bi im bolje..." (En.Nisa'. 66)

    Sve u svemu, možemo kazati da Kur'an od početka do kraja jasno ukazuje na to da za učinjeno djelo slijedi nagrada ili kazna te da sve univerzalne odredbe i zakoni imaju svoje uzroke. Allahova Knjiga nam ukazuje i na to da dogadjanja na ovom i budućem svijetu, kao i sve povoljne i nepovoljne stvari na njima zavise od uzroka i djela.

    Ko razmisli o ovom pitanju i pažljivo ih analizira imat će veliku korist. Neće postupati kao oni koji se oslanjaju na sudbinu iz neznanja, nemoći, nemarnosti ili nezainteresovanosti. Kada se oslanja, onda je nemoćan, a kada je nemoćan, onda se oslanja. Ispravno je shvatio smisao vjere onaj ko na kader odgovara kaderom i ko kader mijenja kaderom. Štaviše, čovjek samo ovako može živjeti. Jer, glad, žedj, hladnoća, strahote, neizvjesnosti i opasnosti su, ustvari, kader. Sva živa bića nastoje da ovaj kader preduhitre ili spriječe kaderom. Tako će čovjek koga Allah nadahne i učini velikodušnim kader ahiretske kazne preduprijeti  kaderom pokanjanj, imana i dobrih djela. Svjedoci smo ovosvjetskih strahota kadera, a i na budućem svijetu vladaju isti zakoni, jer je Gospodar jedan i mudrost je jedna. Tu nema nelogičnosti i neslaganja. Ovo je jedno od značajnijih pitanja i doista je uspio onaj ko ga ispravno shvati i posveti mu odgovarajuću pažnju.

   Medjutim, do potpune sreće i uspjeha ostaju još dva koraka:

Prvi, poznavanje najsitnijih uzroka zla i dobra. U tome će mu pomoći ono što vidi oko sebe, iskustva kroz koja je prošao on ili neko njemu blizak te vijesti o prošlim i postojećim narodima. Najbolji izvor ovih iskustava je razmišljanje o Kur'anu. On obiluje ovim informacijama i daje nam detaljnu sliku o odnosu dobra i zla.

   Slijedeći izvor je sunnet, pratilja Kur'ana. Ko posveti pažnju ovim izvorima neće mu trebati ništa drugo. Preko njih se mogu upoznati izvori dobra i zla na veoma slikovit i jasan način. Ako bismo analizirali zabilješke o prošlim narodima i Allahovom postupanju sa vjernicima i otpadnicima, vidjeli bismo da to potpuno odgovara onome što nam govore Kur'an i sunnet. Čitajući te vijesti, vidimo kako se obistinilo Allahovo obećanje. To nam ukazuje da je Kuršan istina, da je Poslanik,s.a.v.s., istina i da Allah dž.š. nepokolebljivo izvršava Svoje obećanje. Povijest je, dakle, samo slika generalnih uzroka dobra i zla o kojim nam govore Allah i Njegov Poslanik.

Drugi korak, treba se paziti od obmana duše kad je riječ o ovim uzrocima. To je veoma važna stvar. Šta ovo znači? Čovjek zna da su grijesi i nemarnost štetni na ovom i na budućem svijetu. Medjutim, duša ga obmanjuje da se oslanja i na Allahov oprost i prelaženje preko grijeha u nekim slučajevima; na odlaganje pokajanja i traženja oprosta za grijehe; na izvršavanje nekih pohvalnih (mendub) stvari; na znanje; na pozivanje na kader; na slične pojave ili na slijedjenje važnih ljudi...

    Mnogi ljudi misle da mogu raditi šta žele i da zatim kažu: Estagfirullah  (Tražim oprost od Allaha) pa da time grijeh nestaje. Jedan od ljudi koji se bavi fiqhom mi je rekao: "Ja činim svapta i zatim kažem : Subhanallahi ve bi hamdihi stotinu puta, nakon čega mi sve to bude oprošteno. Jer, Poslanik s.a.v.s. je rekao:'Ko u jednom danu kaže: subhanallahi ve bi hamdihi stotinu puta, bit će mu izbrisani grijesi pa makar da su kao morska pjena.'" Jedan Mekkelija mi je rekao: "Kada učinimo grijeh, mi se okupamo, obavimo tavaf oko Ka'be i svi nam grijesi bivaju oprošteni." Drugi čovjek mi je rekao: "Vjerodostojno se prenosi od Poslanika s.a.v.s. da je rekao: 'Kada rob počini grijeh i kaže: Gospodaru, počinio sam grijeh - oprosti mi!, Allah, dž.š., će mu reći: Moj rob zna da ima Gospodara koji oprašta grijehe i koji kažnjava radi njih. Evo, opraštam mu i neka čini što želi...' Ja ne sumnjam da imam Gospodara koji oprašta grijehe i koji kažnjava zbog njih..." Ova vrsta ljude ise tješi pozitivnim odredbama... Na njih se oslanja i objema rukama ih drži. Kada primi kritiku zbog svojih grijeha i pretjeravanja u tome, navede ti mnoštvo dokaza o širini Allahove milosti i oprosta te o nadi u oprost. Neznalice ovo shvaćaju na veoma čudan i zanimljiv način. Jedan kaže:

Čini što više grijeha možeš

jer znaj da dolaziš Plemenitom

  Neki od njih kažu da je nečinjenje grijeha potcenjivanje pirine Allahovog oprosta.

  Drugi idu dalje i kažu da je ostavljanje grijeha zločin prema Allahovom oprostu i njegovo nipodištavanje.

  Muhammed b. Hazm kaže: "Čuo sam kako neki od ovih ljudi u dovi govori: 'Gospodaru, utječem Ti se od bezgrješnosti.'"

  Neki iz ove opčinjene skupine traže izgovor u teoriji o prisiljenosti ljudi, te da čovjek nema izbora već da je primoran da čini grijehe.

  Neki se obmanjuju teorijom muridžija po kojoj je iman u srcu i da u njega ne spadaju djela. Prema ovoj teoriji, iman najvećeg zločinca je jednak imanu Džibrila ili Mika'ila.

...

Sve je ovo rezultat manjkavosti znanja i razumijevanja kod ovih ljudi.

...

   Sve u svemu, optimizam i nada su rezultat djela koja vode spasu, dok oni ne mogu biti rezultat djela koja vode u propast.

   Ako neko kaže da se to može desiti oslanjajući se na širinu Allahovog oprosta, milosti, plemenitosti i dobročinstva te na to da Njegova milost prethodi Njegovoj srdžbi, kao i na to da On nema koristi od kazne niti štete od oprosta, odgovor na ovo glasi: Ova tvrdnja je tačna. Allah je čak iznad svega što ste rekli po Svojoj plemenitosti, milosti i oprostu, ali On sve to stavlja na odgovarajuće mjesto. On se odlikuje mudrošću, moći, strogošću. On će na odgovarajući način kazniti one koji zaslužuju kaznu. Kada bi bilo dovoljno pozvati se na Njegove uzvišene osobine i imenam tada bi jednaki bili i griješni i pokorni, vjernici i nevjernici, Njegovi prijatelji ineprijatelji. Griješniku - prijestupniku neće koristiti ove Allahove osobine zato što je zaslužio Njegovu srdžbu, ljutnju i prokletstvo. Počinio je prijestup i prekršio zabrane. Optimizam i lijepo mišljenje će biti od koristi samo onome ko se pokajao i okanio grijeha te onome ko je svoja loša djela preinačio u dobra i ostatak svog života posvetio dobru i pokornostima. Tek u tom slučaju on može biti optimist, a sve drugo je samoobmana, neka je Allah na pomoći.

   Nemoj pomisliti, čitaoče, da je ovaj tekst predug. Njegova korist je svestrana. Nije isto biti optimist kao i gajiti lažne nade u Allahov oprost. Uzvišeni kaže: "Oni koji vjeruju i koji se isele i bore na Allahovom Putu, oni se mogu nadati Allahovoj milosti..." (El-Beqare, 218). Ovdje je samo ovoj grupaciji dao pravo da se nadaju Allahovoj milosti. Zatim kaže: "Gospodar tvoj će onima koji se isele, nakon što su zlostavljani bili, pa se onda budu borili i sve strpljivo podnosili, - Gospodar tvoj će im, poslije toga, doista, oprostiti i samilostan biti..." (En-Nahl, 110). Ovdje nam Uzvišeni ukazuje uvjete oprosta i samilosti. Znalac se nada s pravom, a neznalica gaji pusta nadanja.

 

Bolest i lijek

Ibn Qajjim el-Džewzijje

Lijepe DOVE
<< 09/2007 >>
nedponutosricetpetsub
01
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
30

DOVIMO!!!

💙💚💛💜

LINKOVI

ARHIVA TEKSTOVA
 • Ako hoćeš...
 • «Allahovo spominjanje vas»
 • Bolest čisti od grijeha
 • Bajram
 • Čovjek spominje Allaha u nedaćama a zaboravlja Ga u izobilju
 • Dova
 • Dova protiv tuge i depresije
 • Dova za roditelje
 • Dova uklanja nedaće
 • Dova je najdjelotvorniji lijek
 • Dova zasnovana na nekim dobrim djelima
 • Dova Poslanika,meleka i klanjača
 • Dova i Allahova,dž.š., odredba
 • Dova
 • Da li je dozvoljeno učenje dove na maternjem jeziku na sedždi?
 • Dove protiv potistenosti...
 • Dove pred spavanje 1
 • Dove pred spavanje 2
 • Dove pred spavanje 3
 • Dova za uputu i pravost
 • Dova:Gospodaru naš,daj nam dobro na ovome svijetu a i...
 • Dova u poteškoći
 • Dova za muslimana u njegovu odsustvu
 • Dova pri kukurijekanju pijetla
 • Dova-Izgovara se radi odbacivanja šejtanskih pakosti
 • Dova zajedinštva i povezanosti
 • Dova djece male
 • Dova otklanja nedaću
 • Dova za sve nas 1
 • Dova za sve nas...2
 • Dova za sve nas...3
 • Dova u nevolji
 • Dova hazreti Sare
 • Dova ima magičan utjecaj
 • Dova je dio ramazanskog posta
 • Dove Poslanika, s.a.v.s. 1
 • Dove Poslanika, s.a.v.s. 2
 • Dove Poslanika, s.a.v.s. 3
 • Dova Isaa,a.s.
 • Dova i kader
 • Efekti zkrullaha
 • Elementi primljene dove
 • Fadileti zikrullaha
 • Fadileti izgovaranja: Subhanallah,Elhamdulillah,La ilahe illellahu,Allahu Ekber
 • Fadileti izgovaranja: (II)
 • Gospodaru moj...
 • Izgovaranje Allahovog, s.w.t., imena je ljekovito
 • Istihara namaz
 • Istihara dova
 • Kad su iskreni dovili
 • Koristi i plodovi zikrullaha
 • Koliko ti vrijediš?
 • Koristi od zikra
 • Lijepi postupci pri dovi
 • Nije lijepo upućivati dovu da se ubrza kazna na dunjaluku
 • Nije lijepo želeti smrt zbog kakve nevolje i...
 • Neke odabrane forme zikra
 • Odnos snaga dove i nevolja (iskušenja)
 • O imenima Allaha, dž.š., i o onome ko ih pobroji
 • O zikru ...(Hasan El-Benna)
 • O sedždi i njenoj vrijednosti
 • O jelu,piću i postu 1
 • O jelu,piću i postu 2
 • O jelu,piću i postu 3
 • O jelu,piću i postu 4
 • O jelu,piću i postu 5
 • O jelu,piću i postu 6
 • Okolnosti dove
 • Plodovi istigfara – traženja oprosta!?
 • Plodovi učenja dove!?
 • Prevodi ajeta Kur'ana koji direktno govore o Zikru
 • Poticanje na intezivno učenje dova
 • Pokazatelj Allahove dž.š.ljubavi
 • Prije govora (dersa)
  proučiti

 • Prije svake dove
 • Psihologija dove
 • Primjeri primanja dove iz Kur'ana - Zekerijja,a.s.
 • Primjeri primanja dove iz Kur'ana - Nuh, a.s.
 • Primjeri primanja dove iz Kur'ana - Sulejman, a.s.
 • Primjeri primanja dove iz Kur'ana –Ibrahim, a.s.
 • Primjeri primanja dove iz Kur'ana - Ejjub, a.s.
 • Primjeri primanja dove iz Kur'ana - Muhammed, s.a.v.s.
 • Praktične koristi od zikra
 • Poslanikove,s.a.v.s dove
 • Resul,s.a.w.s.,je učio:
 • Ramazan Mubarek Olsun
 • Svakodnevne dove i zikrovi
 • Stvari radi kojih dova biva primljena
 • Spominjanje Allaha
 • Savjeti o zikru i dovi
 • Spominjanje Allaha nema granica
 • Salavati na Muhammeda s.a.w.s.
 • Trazimo zaštitu od šejtana l.a.
 • Uči se kad nekoga obuzme sumnja u iman
 • Vrijednost dove
 • Vrijednost Junusove, a.s., dove
 • Vrijednost zikra
 • Vjerovjesnikove, a.s., dove
 • Voda pokajanja je najčistija
 • Zikr posle namaza
 • Zikr u izjavama učenjaka
 • Zanemarivanje zikra umrtvljuje srce • BROJAČ POSJETA
  883083

  Powered by Blogger.ba