Lijepe DOVE

Esselamu alejkum i dobrodošli na moj blog

18.02.2007.

«Allahovo spominjanje vas»

Kada vjernik spominje Allaha, dž.š., i Allah, dž.š., njega spominje. Allahovo, dž.š., spominjanje nas veće je od našeg, kao što se veli u ajetu: „Allahovo spominjanje vas veće je od vašeg spominjanja Njega.“  Zato nas On podstiče da Ga se sjećamo i spominjemo: „Sjećajte se vi Mene, i Ja ću se vas sjetiti, i zahvaljujte Mi, i na blagodatima Mojim nemojte neblagodarni biti!“ U hadisi kudsijji Allah, dž.š., je rekao: „Ko Me spomene u sebi i Ja njega spomenem u Sebi, a ko Me spomene u društvu i Ja njega spomenem u još boljem društvu od toga.“ Allahovo spominjanje nas je ustvari Njegovo blagosiljanje kojemu se pridružuju još i meleki. U Kur'anu je rečeno: „On vas blagosilja a i meleki Njegovi, da bi vas iz tmina na svjetlo izveo – On je prema vjernicima Milostiv.“
Imami Kurtubi u svom tefsiru, u vei s ovim ajetom kaže: „To je jedna od najvećih Allahovih blagodati koje je podario ovom ummetu. To je ujedno dokaz prednosti ovoga ummeta nad drugim ummetima suglasno riječima: „Vi ste narod najbolji od svih koji se ikad pojavio.“ Allahovo blagosiljanje čovjeka je Njegova milost i bereket na njega, a blagosiljanje meleka je njihova dova i molenje oprosta za čovjeka, shodno riječima Uzvišenog: „i mole se da budu oprošteni grijesi vjernicima.“ ,

18.02.2007.

Efekti zkrullaha

Ibnul-Kajjim el-Dževzi, rahimehullah, navodi više od stotinu efekta i koristi od zikra. Spomenut ćemo samo neke od njih.
- zikrom se odbija i ukroćuje šejtan,
- postiže zadovoljstvo Milostivog,
- odstranjuju brige i žalosti iz srca,
- u srce se nastanjuju radost, sreća i širokogrudnost,
- osnažuje srce i tijelo,
- prosvjetljava lice i srce,
- postiže izobilje u nafaki,
- čisti srce od naslaga duhovne hrđe, odnosno grijeha,
- spašava od Allahove, dž.š., kazne,
- uzrokuje spuštanje Allahovog, dž.š., smiraja, milosti i prisustvo odabranih meleka,
- upošljava jezik i tako eliminiše ogovaranje, prenošenje tuđih riječi, laž i bestidan govor,
- unosi sigurnost u srce mu'mina na dan polaganja računa.
- Zikr će onome koji se sjeća Allaha, dž.š., biti svjetlo na dunjaluku, svjetlo u kaburu i svjetlo koje će mu prethoditi kada bude prelazio sirat ćupriju.
- Zikr omogućuje boravak u džennetskoj bašči još na ovom svijetu, svakom onom ko boravi u skupovima gdje se spominje i veliča Allah, dž.š.
- Skupovi koji se sazivaju radi spominjanja Allaha mjesta su na kojima borave meleki na zemlji.
- Zakiruni (oni koji puno spominju Allaha) bit će predvodnici na Kijametskom danu.
- često spominjanje Allaha daje sigurnost čovjeku da ne padne u vode munafikluka jer se munafici malo sjećaju Allaha.

Znaj brate i sestro da je nemoguće pobrojati sve koristi koje se postižu spominjanjem Allaha Uzvišenog. Oni koji Ga se stalno sjećaju, u Allahovoj su zaštiti i na visokim položajima kod Njega. On im iz obilja svoga nadoknađuje i velikodušno ih nagrađuje. Sa zikrom nestaje zaglušenosti u ušima, zamršenosti jezika i koprene ispred očiju. Allah je zikrullahom ukrasio jezike onih koji Ga se sjećaju, i nurom ukrasio oči onih koji gledaju. Nemarno srce je kao slijepo oko, gluho uho, ili oduzeta ruka. Vrata između Gospodara i roba Njegova su otvorena sve dok je rob u zikru. Ta vrata zatvaraju se samo insanskim nehajem.

Gospodaru naš, učini nas zakirima i predvodnicima na Sudnjem danu. Amin!

18.02.2007.

Spominjanje Allaha nema granica

Zikr se u Kur'ani kerimu spominje u različitim oblicima na 174 mjesta, a i 83 vjerodostojna hadisa govore o toj temi. To nedvojbeno ukazuje na značaj zikra i važnost u životu svakog vjernika i vjernice.
U 41. ajetu sure El-Ahzab, Uzvišeni nas podstiče da Ga često spominjemo i prisjećamo Ga se, ne ističući ni vrijeme, ni mjesto, ni način, za razliku od drugih oblika robovanja, kao što su namaz, post i hadždž u slučaju kojih su precizirani forma, vrijeme i mjesto.
Ibn Abbas, radijallahu anhuma, komentarišući ovaj ajet je rekao: „Zaista Allah nije propisao svojim robovima ni jednu obavezu a da joj nije odredio granicu i izuzeo određene kategorije ljudi, u određenim situacijama za njeno izvršenje, osim zikra. Uzvišeni nije zikru odredio granicu niti je ikoga izuzeo od njegovog izvršenja, rekavši: - Allaha spominjite stojeći, sjedeći i ležeći, a to znači; noću i danju, na moru i kopnu, kod kuće i na putu, u izobilju i oskudici, u zdravlju i bolesti, tajno i javno i u svakoj drugoj situaciji.
Islamski učenjaci saglasni su u tome da je dozvoljeno spominjanje Allaha, srcem i jezikom, osobi bez abdesta koja je džunub, kao i onima koje su u stanju hajza (menstruacije) i nifasa (poslije poroda) u formi (tesbiha) subhanallah, (tehlila) lailahe illallah, (temhida) el-hamdulillah, (tekbira) Allahu ekber, donošenju salavata na Vjerovjesnika, upućivanju dove i tome sličnog.
U narednom ajetu ističu se jutro i večer, kao vremena koja su odlikovana nad drugim vremenima, za spominjanje Allaha. To je početak dana i posebno njegov kraj koji su podesni za slavljenje i veličanje Allaha, dž.š.
U drugom ajetu Uzvišeni takođe veli: „I spominji Gospodara svoga ujutro i navečer u sebi, ponizno i sa strahopoštovanjem i ne podižući jako glas, i ne budi nemaran.“

15.02.2007.

Zikr poslije namaza

Prenosi En-Nesai i Taberani od Ebu-Umamete, r. a., da je Allahov Poslanik, ‘alejhi-sselam, rekao: "Ko prouči ajetul-kursijju nakon svakog obaveznog (farz) namaza, ništa ga sve do smrti neće spriječiti od ulaska u džennet".

 

U drugoj predaji, koju prenosi Hasan ibn-Ali, r. a., stoji da je Allahov Poslanik, ‘alejhi-sselam, rekao: "Ko prouči ajetul-kursijju poslije svakog obaveznog namaza, bit će u Allahovoj zaštiti do sljedećeg namaza".

 

Muslim je zabilježio predaju od Ebu-Hurejre, r. a., da je Alalhov Poslanik, 'alejhi-sselam, rekao: "Ko poslije namaza prouči 33 puta subhanallahi, i 33 puta el-hamdulillahi i 33 puta Allahu ekber, pa onda završi sa riječima la ilahe illallahu vahdehu la šerike leh, lehu-l-mulku ve lehu-l-hamdu ve huve alla kulli šej'in kadir, oprostit će mu se grijesi pa makar ih bilo koliko morske pjene".

 

Taberani je zabilježio predaju u kojoj se navodi da je Allahov Poslanik, 'alejhi-sselam, rekao da je lijepo poslije selama u namazu proučiti ajet "Subhane rabbike rabbil-'izzeti amma jesifun ve selamun 'alel- murselin vel-hamdu lillahi rabbil 'alemin".

  

Poštovani čitaoče, sada te pozivamo da se sjetiš kako si naučio šta je lijepo učiti poslije namaza. Sigurno ćeš se sjetiti da mujezini prouče ajet: Subhane rabbike rabbil-izzeti amma jesifun ve selamun alel-murselin vel-hamdu lillahi rabbil-alemin. Dalje, sjetit ćeš se da se na kraju namaza prouči ajetul-kjursijja i zikr 33 puta subhanallahi, 33 puta el-hamdulillahi i 33 puta Allahu ekber.

 

Od svih dana najodabraniji je petak.

Lijepo je da se u tom danu što više uči Kur'an i salavati na Resulullaha, 'alejhi-sselam. Posebno je lijepo učiti suru El-Kehf, o čemu postoji više sahih-predaja.

Rekao je Resulullah, ‘alejhi-sselam: "Ko uči deset ajeta iz sure Kehf, bit će sačuvan od Dedžala" (Muslim, Ebu-Davud, Nesai). Imam Nevevi, r. a., u svome djelu "El-Ezkar", navodi da je mustehabb (lijepo) petkom proučiti suru Kehf (El-Ezkar, 154.). Hafiz Ebu-Bekr ibn-Mirdevejh je zabilježio predaju od Naifa ibn-Omera, r. a., da je Resulullah, ‘alejhi-sselam, rekao:

"Ko petkom prouči suru Kehf, sijat će mu nur (svjetlost) ispod nogu do Nebesa. On će mu obasjavati na Sudnjem danu i bit će mu oprošteno između dvije džume" (Seid Havva, "Esasu fitefsir", str. 3.146.).

14.02.2007.

Savjeti o zikru i dovi

1 - Stalno zikr cini u sebi (tajno) i na glas (javno) i ne dozvoli da zaboravis na Allaha dz.s.

2 - Prisustvuj sijelima na kojima se zikr drzi (spominje Allah dz.s.) jer su to dzennetske baste na ovome svijetu.

3 - Nemoj dozvoliti da sjedis na sijelu na kome neces spominjati Allaha dz.s. i donositi salavat na Allahovog Poslanika a.s.

4 - Kada podes sa sijela obavezno reci:"Subhanekellahumme, ve bihamdike, eshedu en lailahe illa ente, estagfiruke ve etubu ilejke,"

5 - Redovno prouci zikr koji se uci poslije namaza (tesbih).

6 - Allahu dz.s. se dovom obracaj dok si na sedzdi, nakon svakog namaza i u zadnjoj trecini noci.

7 - Allaha dz.s. zikr cini na mjestima gdje ga rijetko ko spominje, kao sto su carsije, pijace (prodavnice) i slicno.

8 - Allaha dz.s. moli za oprost grijeha i selamet u svojoj vjeri na dunjaluku i ahiretu.

9 - Uvijek najljepse misli o Allahu dz.s. i Njegovoj odredbi i niposto ne reci: molio sam Allaha dz.s. ali mi nije uslisao dovu, nego stvar prepusti Njemu.

10 - Dovu upucuj Allahu dz.s. iskreno i skrusena srca, a ne dok ti je srce daleko od pomisli na Allaha dz.s.

11 - Uci dove koje su prenesene od Allahovog Poslanika a.s. jer su one najbolje.

12 - Dovu pocinji sa zahvalom Agahu dz.s. i sa salavatom na Njegovog Poslanika a.s. i time je [ zavrsavaj prije nego sto kazes "amin"].

13 - Dovu upucuj za svoga brata muslimana i tajno da niko ne zna i moli ga da i on tebe spomene u dovi, i niposto ne proklinji (ne trazi lose za) muslimana.

14 - Nocu sto vise dovu uci, a pogotovo pred zoru.

15 - Sto cesce donosi salavat na Allahovog Poslanika a.s. posebno uoci petka i petkom.

08.02.2007.

Spominjanje Allaha

„O vjernici, često Allaha spominjite i hvalite, i ujutro i navečer Ga slavite i veličajte!“


Hvala Allahu Uzvišenom koji nas je nadahnuo zikrullahom. Neka su najljepši i najpotpuniji blagoslovi i selami na Vjerovjesnika, njegovu porodicu i ashabe, kao i one koji Ga draga srca spominju i nadaju se Njegovom zadovoljstvu.
Spominjanje Allaha (zikrullah) redovna je opskrba za one koji su Allaha, dž.š., spoznali. Njime se održava trajna veza sa Svemogućim Stvoriteljem i pokazuje želja za Njegovom blizinom i zaštitom. Njime se upućuje molba Allahu da otkloni zlo, da rasprši brige i da se nevolje lakše podnesu. Spominjanje Gospodara čisti srce, a kada ono oboli onda ga sjećanje na Gospodara liječi. Učestalo spominjanje Gospodara u srcu pobuđuje ljubav i nestrpljenje da se s Njim što prije sretne. Kada se čovjek u srcu prisjeća svoga Gospodara, ono nagoni i jezik da Ga spominje, a ko Njega spominje u zaborav sve ostalo potiskuje.

       

NAČIN NA KOJI JE POSLANIK SLAVIO ALLAHA

Abdullah, sin Amrov, Allah bio zadovoljan s njima dvojicom, kazuje: -Gledao  sam  Allahovog  Poslanika,  Allah mu se smilovao i mir mu podario, kako prstima desne ruke broji koliko puta izgovori "Subhanallah"

Smiluj se, Allahu, mir podari i blagoslovi Vjerovjesnika našeg Muhammeda, te porodici njegovoj i svim ashabima! AMIN

   { و صلى الله و سلم و بارك على نبينا محمد و على اله و أصحابه أجمعين }                                         

07.02.2007.

Prevodi ajeta Kur'ana koji direktno govore o Zikru:

1."Sjecajte se vi Mene, i Ja cu se vas sjetiti,i zahvaljujte Mi,i na blagodatima Mojim nezahvalni nemojte biti." (El-Bekara 152)


2."U stvaranju nebesa i zemlje i u izmjeni noci i dana su,zaista znamenja za razumom obdarene;za one koji stojeci,sjedeci i lezeci Allah spominju i o stvaranju nebesa i Zemlje razmisljaju." (Ali-Imran 190-1)


3."Kada oni (Munafici) ustaju da Namaz obave,lijeno se dizu,i samo zato da bi se pred svijetom pokazali,a Allaha gotovo da i ne spomenu." (En-Nisa 142)


4."Molite se ponizno i u sebi Gospodaru svome,ne voli On one koji se glasno mole." (El-Araf 55)


5."Allah ima najlepsa imena i vi ga prizivajte njima." (El-Araf 180)


6."I spominji Gospodara svoga ujutro i navece u sebi,ponizno i sa strahopostovanjem i ne podizuci jako glas,i ne budi nemaran." (El-Araf 205)


7."Pravi vjernici su samo oni cija se srca zatresu kada se Allah spomene,a kada im se rijeci Njegove kazuju,vjerovanje im ucvrscuju i samo se na Gospodara svog oslanjaju." (El-Enfal 2)


8."Ja sam,uistinu,Allah,drugog boga,osim Mene,nema;zato se samo Meni klanjaj i Namaz obavljaj-da bih ti uvijek na umu bio." (Ta-Ha 14)


9."A radosnom vijescu obraduj ponizne,cija srca,kada se Allah spomene,strahopostovanje obuzme." (ElHadzdz 34-35)


10."Vi u Allahovom Poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onom svijetu,i koji cesto Allaha spominje." (El-Ahzab 21)


11."O,vjernici cesto Allaha spominjite i hvalite,i ujutru i navecer Ga velicajte." El-Ahzab 41-42)


12."Tesko onima ceija su srca neosjetljiva kada se Allah spomene.Oni su u pravoj zabludi." (Ez-Zumer 22)


13."Onome koji se bude slijepim pravioda ne bi Milostivog velicao,Mi cemo sejtana natovariti,pa ce mu nerazdvojan drug postati." (Ez-Zuhruf 36)


14."Zar nije vrijeme da se vjernicima srca smeksaju kada se Allah i Istina koja se objavljuje spomene!" (El-Hadid 16)


15."Njima (munaficima) je sejtan ovladao i ucinio da zaborave Allaha.Oni su sejtanova grupa,a oni koji su na sejtanovoj strani ce zaista nastradati." (El-Mudzadela 19)


16."O,vjernici,neka vas imanja vasa i djeca vasa ne zabave od sjecanja na Allaha.Oni koji to dopuste,bit ce izgubljeni." (El-Munafikum 9)


17."A onoga ko se okrene od spominjanja Gospodara svoga,On ce u bolnu patnju uvesti." (El-Dzinn 17)

 

 18."Zaista je Zikr Allahov najveci (najvazniji)." (El-Ankebut 45)

        

19. "Postici ce sta zeli onaj ko se ocisti (od losih osobina) i spomene Ime Gospodara svoga pa Namaz obavi." (El-A'la 14-15)
03.02.2007.

Nije lijepo željeti smrt zbog kakve nevolje i o iskanju dobra

Od Enesa, r.a., se prenosi da je Božiji Poslanik, s.a.v.s., rekao:

"Neka niko od vas nipošto ne priželjkuje smrt zbog kakve nevolje koja ga zadesi! Ako ipak bude morao željeti je, neka rekne: Moj Bože, poživi me sve dotle dok je život dobar za mene, a usmrti me kad mi smrt bude bolja!"

   

Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi da je Božiji Poslanik, a.s., rekao:
"Neka niko od vas nipošto ne priželjkuje smrt i neka ne moli za nju prije nego što mu dođe, jer kad neko od vas umre, prestaju i njegova djela, a vjerniku njegov životni vijek samo povećava dobro!"

03.02.2007.

Nije lijepo upućivati dovu da se ubrza kazna na dunjaluku

Od Enesa, r.a., se prenosi da je Božiji Poslanik, a.s., otišao posjetiti jednog muslimana koji je bio tako oslabio da je izgledao poput pileta. Božiji Poslanik, a.s., ga je upitao:
"Jesi li upućivao kakvu dovu ili nešto iskao od Njega?"
- Jesam - rekao je. - Molio sam: Moj Bože, Ako ćeš me nečim kazniti na ahiretu, učini mi to na ovom svijetu!
Na to mu je Božiji Poslanik, a.s., rekao:
"Subhanallah, ne možeš to podnijeti
(ili je rekao: "ti to nisi u stanju")
Zašto nisi rekao: Moj Bože, daj nam dobro na ovome svijetu, a i dobro na budućem i sačuvaj nas patnje u Vatri!"
Zatim je Allaha zamolio za njega i Allah je dao pa je ozdravio.

03.02.2007.

Dova pri kukurijekanju pijetla

Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi da je Vjerovjesnik, a.s., rekao:
"Kad čujete kukurijekanje pijetla, molite od Allaha kakvo dobro, jer pijetao je ugledao meleka, a kad čujete revanje magarca, tražite od Allaha zaštitu od zla šejtanovog, jer je magarac ugledao šejtana!"

03.02.2007.

Dova za muslimana u njegovu odsustvu

Od Safvana, tj. Ibn Abdullaha ibn Safvana, koji je bio oženjen sa Umm Derda, se prenosi sljedeće:
Došao sam u Šam pa sam otišao kod Ebu Derdaa, njegovoj kući, no nisam našao njega, već samo njegovu suprugu Umm Derda. Ona me je upitala:
- Hoćeš li ove godine ići na hadž? - i ja sam rekao da hoću.
- Moli nam od Allaha dobro - kazala je ona - jer je Vjerovjesnik, s.a.v.s., govorio:
"Dova koju čovjek musliman uputi za svoga brata u njegovu odsustvu, bit će uslišana. Kod njegove glave po zaduženju ima jedan melek pa kad god on uputi dovu za svoga brata, taj zaduženi melek rekne: Amin, i tebi isto tako!"
Potom sam otišao na trg i tu susreo Ebu Derdaa, pa mi je i on ponovio isto rekavši da to prenosi od Vjerovjesnika, a.s.

Lijepe DOVE
<< 02/2007 >>
nedponutosricetpetsub
010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25262728

DOVIMO!!!

💙💚💛💜

LINKOVI

ARHIVA TEKSTOVA
 • Ako hoćeš...
 • «Allahovo spominjanje vas»
 • Bolest čisti od grijeha
 • Bajram
 • Čovjek spominje Allaha u nedaćama a zaboravlja Ga u izobilju
 • Dova
 • Dova protiv tuge i depresije
 • Dova za roditelje
 • Dova uklanja nedaće
 • Dova je najdjelotvorniji lijek
 • Dova zasnovana na nekim dobrim djelima
 • Dova Poslanika,meleka i klanjača
 • Dova i Allahova,dž.š., odredba
 • Dova
 • Da li je dozvoljeno učenje dove na maternjem jeziku na sedždi?
 • Dove protiv potistenosti...
 • Dove pred spavanje 1
 • Dove pred spavanje 2
 • Dove pred spavanje 3
 • Dova za uputu i pravost
 • Dova:Gospodaru naš,daj nam dobro na ovome svijetu a i...
 • Dova u poteškoći
 • Dova za muslimana u njegovu odsustvu
 • Dova pri kukurijekanju pijetla
 • Dova-Izgovara se radi odbacivanja šejtanskih pakosti
 • Dova zajedinštva i povezanosti
 • Dova djece male
 • Dova otklanja nedaću
 • Dova za sve nas 1
 • Dova za sve nas...2
 • Dova za sve nas...3
 • Dova u nevolji
 • Dova hazreti Sare
 • Dova ima magičan utjecaj
 • Dova je dio ramazanskog posta
 • Dove Poslanika, s.a.v.s. 1
 • Dove Poslanika, s.a.v.s. 2
 • Dove Poslanika, s.a.v.s. 3
 • Dova Isaa,a.s.
 • Dova i kader
 • Efekti zkrullaha
 • Elementi primljene dove
 • Fadileti zikrullaha
 • Fadileti izgovaranja: Subhanallah,Elhamdulillah,La ilahe illellahu,Allahu Ekber
 • Fadileti izgovaranja: (II)
 • Gospodaru moj...
 • Izgovaranje Allahovog, s.w.t., imena je ljekovito
 • Istihara namaz
 • Istihara dova
 • Kad su iskreni dovili
 • Koristi i plodovi zikrullaha
 • Koliko ti vrijediš?
 • Koristi od zikra
 • Lijepi postupci pri dovi
 • Nije lijepo upućivati dovu da se ubrza kazna na dunjaluku
 • Nije lijepo želeti smrt zbog kakve nevolje i...
 • Neke odabrane forme zikra
 • Odnos snaga dove i nevolja (iskušenja)
 • O imenima Allaha, dž.š., i o onome ko ih pobroji
 • O zikru ...(Hasan El-Benna)
 • O sedždi i njenoj vrijednosti
 • O jelu,piću i postu 1
 • O jelu,piću i postu 2
 • O jelu,piću i postu 3
 • O jelu,piću i postu 4
 • O jelu,piću i postu 5
 • O jelu,piću i postu 6
 • Okolnosti dove
 • Plodovi istigfara – traženja oprosta!?
 • Plodovi učenja dove!?
 • Prevodi ajeta Kur'ana koji direktno govore o Zikru
 • Poticanje na intezivno učenje dova
 • Pokazatelj Allahove dž.š.ljubavi
 • Prije govora (dersa)
  proučiti

 • Prije svake dove
 • Psihologija dove
 • Primjeri primanja dove iz Kur'ana - Zekerijja,a.s.
 • Primjeri primanja dove iz Kur'ana - Nuh, a.s.
 • Primjeri primanja dove iz Kur'ana - Sulejman, a.s.
 • Primjeri primanja dove iz Kur'ana –Ibrahim, a.s.
 • Primjeri primanja dove iz Kur'ana - Ejjub, a.s.
 • Primjeri primanja dove iz Kur'ana - Muhammed, s.a.v.s.
 • Praktične koristi od zikra
 • Poslanikove,s.a.v.s dove
 • Resul,s.a.w.s.,je učio:
 • Ramazan Mubarek Olsun
 • Svakodnevne dove i zikrovi
 • Stvari radi kojih dova biva primljena
 • Spominjanje Allaha
 • Savjeti o zikru i dovi
 • Spominjanje Allaha nema granica
 • Salavati na Muhammeda s.a.w.s.
 • Trazimo zaštitu od šejtana l.a.
 • Uči se kad nekoga obuzme sumnja u iman
 • Vrijednost dove
 • Vrijednost Junusove, a.s., dove
 • Vrijednost zikra
 • Vjerovjesnikove, a.s., dove
 • Voda pokajanja je najčistija
 • Zikr posle namaza
 • Zikr u izjavama učenjaka
 • Zanemarivanje zikra umrtvljuje srce • BROJAČ POSJETA
  801632

  Powered by Blogger.ba